HMS

I Jørgensen og Jørgensen AS setter vi store krav til hvordan vi arbeider med HMS i hverdagen, og jobber alltid etter prinsippet om at «alle skal trygt hjem».

Igjennom mange år har vi utarbeidet rutiner for alle våre arbeider. Her har vi gode rapporteringsløsninger som sikrer at vi fanger opp og iverksetter tiltak ved den minste hendelse.