MILJØ

Med vår nye og moderne maskinpark har vi i dag maskiner med den nyeste motorteknologi. Dette sikrer at vi redusere våre utslipp fra maskinparken. Vi har også stort fokus på miljø i det daglige arbeidet vårt. Dette være seg gjenbruk av masser, transportavstander og ikke minst tomgangskjøring.

Vi i Jørgensen og Jørgensen ser positivt på det grønne skiftet og ønsker å ta en aktiv rolle i dette ved for eksempel  innkjøp av nye maskiner og utstyr.