REKRUTTERING

Vi i Jørgensen og Jørgensen A/S ønsker å bidra til at «Samfunnskontrakten for flere læreplasser» blir oppfylt, og ønsker å ta imot lærlinger i våre fag.

Vi er godkjent som selvstendig lærebedrift i disse fagene:
Anleggsmaskinførerfaget
Veg- og anleggsfaget
Anleggsrørleggerfaget

Vi har også anledning til å ta inn lærlinger i yrkessjåførfaget gjennom Opplæringskontoret for Service- og samferdsel.

Vi oppfordrer alle elever som ønsker fagbrev å ta kontakt for utplassering ifm YFF eller for læreplass hos oss.

Sammen med våre dyktige medarbeidere vil bidra til at drømmen om fagbrev nås.