Paul Holmsens vei

Vi utfører nok et VA-prosjekt for Fredrikstad kommune.

Arbeidene startet smått i juni 2022 og ble ferdigstilt våren 2023.

Prosjektet er et tradisjonelt VA-prosjekt hvor ca 550 meter eksisterende vann- og avløp skal fornyes og separeres. Store dimensjoner på overvann. Ø 1200 mm IQ overvannsrør skal legges på hele strekket. Det er også utført erosjonssikring av bekk.

I tillegg til VA-arbeidene skal det etableres nytt fortau på deler av strekningen, ca 350 meter, og man får da omsider et sammenhengende fortau fra Sandbækveien og til Veumveien. Med det får alle myke trafikanter en tryggere vei.

Oppstartsdato
Sommer 2022
Ferdigstilling
Vår 2023
Oppdragsgiver
Fredrikstad kommune
Lokasjon
Paul Holmsens vei
Tjenesteområde
Vann og avløp