Hvitsten

Prosjektet omhandlet ny-anlegg for vann og avløp. Boliger langs traseen hadde septiktanker, så disse ble tilkoblet nye kommunale ledninger.

Arbeidene ble utført langs fylkesvei og det ble bygget en rør bro for nye ledninger. Vi etablerte også kabelgrøfter for nytt veilysanlegg og for strøm og tele.

Oppstartsdato
2021
Ferdigstilling
2022
Oppdragsgiver
Vestby Kommune
Lokasjon
Hvitsten
Tjenesteområde
Grunnarbeider, Betongarbeider, Vann og avløp