RIVNINGSARBEIDER

Rivningsarbeider er en viktig del av bygge- og anleggsbransjen, og vi har ekspertisen og utstyret som trengs for å utføre slike oppgaver på en trygg og effektiv måte. Vi utfører alt innen rivningsarbeider, enten det dreier seg om delvis eller fullstendig riving av bygninger, konstruksjoner eller strukturer. 

Vi har det nødvendige verktøyet, maskiner og kompetanse for å håndtere materialhåndtering, sikkerhetstiltak og avfallshåndtering, etter gjeldende forskrifter, knyttet til rivningsprosjekter.

Er dette noe vi kan hjelpe deg med?