VANN OG AVLØP

Med over 40 års erfaring i bransjen, og med rørleggere som er sertifisert og innehar bred erfaring fra vann- og avløpsarbeider, kan vi påta oss de fleste arbeider. Vi kan bistå med alt fra planlegging til utførelse og ferdigstillelse av selve arbeidene.

Tjenester vi utfører innen vann og avløp:
• Kommunal VA-sanering
• Private stikkledninger
• Private trykkavløpssystemer
• Pumpe- og trykkøkningsstasjoner
• Nedgraving og montering av tilbakeslagsventiler på privat stikkledning
• Speil/elektromuffe sveising av PE-rør
• Rense/infiltrasjonsanlegg for privat og offentlig

Er dette noe vi kan hjelpe deg med?