GRUNNARBEIDER

Med vår moderne og allsidige maskinpark påtar vi oss og utfører alle typer oppdrag for både private, bedrifter og offentlige. Vi bistår fra prosjektets oppstart til ferdigstillelse, så her er ingen jobb for liten eller stor.

Tjenester vi utfører innen grunnarbeider:
• Tomter med nødvendig infrastruktur
• Utomhus
• Hage/park arbeider
• Ferdigplen
• Alle typer støttemurer
• Større infrastruktur prosjekter
• Betongarbeider
• Asfaltarbeider
• Stensetting

Er dette noe vi kan hjelpe deg med?