DRENERING

Drenering av grunn og regnvann er viktig for å håndtere overflatevann og unngå fuktproblemer og betydelige skader i kjeller. Dette bidrar også til å opprettholde et godt inneklima.

Vi tilbyr komplette dreneringsløsninger og sikrer at dreneringssystemene er korrekt dimensjonert og implementert for å beskytte bygninger og eiendommer mot fuktinntrengning og skader.

Er dette noe vi kan hjelpe deg med?

Bilde av dreneringsarbeider fra Jørgensen & Jørgensen