Innfartsparkering

Som en del av Fredrikstad Kommune sin visjon om å legge til rette for mer bruk av sykkel. Hadde vi arbeidene med å etablere 3 stk. innfartsparkeringer rundt Fredrikstad sentrum. Det ble her anlagt parkeringsplasser med mulighet for sikker oppbevaring for sykler, intensjonen er at man parker bilen og tar sykkelen inn til sentrum. I sammenheng med dette prosjektet utbedret vi også fasilitetene for de som venter på fergen ved Smertu fergeleie.

Oppstartsdato
Ferdigstilling
Oppdragsgiver
Lokasjon
Tjenesteområde