Lislebyveien

For Fredrikstad Kommune har vi sanert ca 1200 m med vann og avløp. Deler av område som skulle saneres hadde geotekniske utfordringer, dette gjorde at det måtte kalk stabiliseres før gravearbeidene kunne starte. Deler av traseen lå også tett på jernbanen noe som krevde stort søkelys på HMS.

Oppstartsdato
2021
Ferdigstilling
2022
Oppdragsgiver
Fredrikstad Kommune
Lokasjon
Fredrikstad
Tjenesteområde
Vann og avløp