Prinsebakken Hvaler

For Skanbygg AS har vi utført grunnarbeider for totalt fem bygninger med i alt 28 boenheter.

Arbeidene har bestått av graving og sprenging for tomter og internt vann og avløp. Vi har også lagt noe kommunalt VA igjennom området for Hvaler Kommune.

Grunnet strenge krav til brannvanns dekning på Hvaler ble det etablert 2stk nedgravde tanker, der hver av de er på 20 000liter.

Oppstartsdato
2018
Ferdigstilling
2019
Oppdragsgiver
Skanbygg AS
Lokasjon
Hvaler
Tjenesteområde
Grunnarbeider, Vann og avløp