Strandveien

I Hvitsten har vi for Vestby Kommune utvidet en del av Strandveien. Delen som er blitt utbedret var en trang og uoversiktlig sving, dette skapte mange farlige situasjoner ved møtende trafikk og var et høyt prioritert prosjekt.

I forbindelse med arbeidene ble det etablert nytt overvannsystem og bygget en ca 40 m lang og 2,5 m høy støttemur.

Oppstartsdato
Vinter 2022
Ferdigstilling
Vår 2023
Oppdragsgiver
Vestby Kommune
Lokasjon
Hvitsten
Tjenesteområde
Grunnarbeider og betongarbeider