Trolldalen

Prosjektet omfattet flere fagfelt og var utført for Fredrikstad Kommune. Vi etablerte en ca 1 000 m ny gang og sykkelvei, det ble også etablert en kabelgrøft på ca 2 000 m for ny høyspent til Hvaler. Øvrige arbeider besto av ny pumpestasjon og asfaltering av i underkant av 10 000 m2 med vei og fortau.

Oppstartsdato
2018
Ferdigstilling
2019
Oppdragsgiver
Fredrikstad Kommune
Lokasjon
Kråkerøy
Tjenesteområde
Grunnarbeider, Vann og avløp